Algemene voorwaarden

Op alle behandelingen en consulten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, die je bij het maken van een afspraak automatisch accepteert.

Virussen

 • Een behandeling of consult bij klachten zoals verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden Celsius, koorts en/of benauwdheid is niet mogelijk. Dit geldt ook als jij geen van deze klachten hebt, maar een huisgenoot wel.
 • Bij twijfel bespreken we vooraf of het bezoek een risico oplevert. Een online consult is uiteraard wel altijd mogelijk.
 • We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Bij binnenkomst druppel ik een ontsmettende gel op je handen.
 • De hal, behandelruimte, massagetafel en alle gebruikte materialen worden na elke behandeling direct gelucht en gereinigd.

Algemene voorwaarden

 • Ethiek en hygiëne staan binnen mijn praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht dat jij als cliënt hier ook zorg voor draagt.
 • Ik behoud mij het recht voor een cliënt te weigeren of de behandeling te staken als een cliënt zinspeelt op erotische handelingen.
 • Mocht je een gemaakte afspraak willen annuleren, dan dien je dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan je doorberekend.
 • Een cadeaubon is geldig zoals vermeld op de bon en kan niet voor geld worden ingewisseld.
 • Al je persoonlijke en medische gegevens worden zonder je schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden (zie ook de privacy verklaring).
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie over bijvoorbeeld lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, allergieën, virale of bacteriële infecties en medicijngebruik (zie ook de disclaimer).
 • De adviezen die ik geef, vervangen nooit de diagnose en/of voorgeschreven medicatie van een Ayurvedic practitioner of reguliere arts of specialist.
 • De behandelingen komen niet in aanmerking voor vergoeding door je zorgverzekeraar. Als je financiële situatie een belemmering vormt, neem dan gerust contact op om je wensen en mogelijkheden te bespreken.
 • Dien een eventuele klacht binnen drie dagen schriftelijk in via e-mail of brief. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

 Gedragscode

Ik hou mij aan de volgende professionele gedragscode:

 • Handel in het beste belang van je cliënten.
 • Respecteer cliënten, andere behandelaars en zorgverleners.
 • Neem verantwoordelijkheid voor je eigen daden.
 • Beoefen je vaardigheden alleen binnen de grenzen van je competentie.
 • Streef naar onder-verkoop en overlevering.
 • Zorg ervoor dat je gedrag de reputatie van het beroep niet schaadt.
 • Neem vertrouwelijkheid in acht.
 • Werk binnen de wet.
 • Ga geen ongepaste relaties aan met klanten.
 • Handhaaf hoge normen voor gezondheid en hygiëne.
 • Werk op tijd en kom je verplichtingen na.
 • Behoud en ontwikkel je kennis en vaardigheden.

Klachten

Ben je ontevreden over mijn dienstverlening? Laat het mij weten zodat ik je vertrouwen in mij kan herstellen.

Mijn praktijk is aangesloten bij Erisietsmisgegaan.nl waarmee ik voldoe aan alle eisen van de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg). dus als wij er samen echt niet uitkomen, kan je daar je klacht indienen.

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

en ontvang regelmatig gratis inspiratie voor een nieuwe manier van leven

Je hebt je met succes ingeschreven!